• Egzamin maturalny 2024

   • EGZAMIN MATURALNY W TERMINIE GŁÓWNYM CZĘŚĆ PISEMNA: 07.05-24.05.2024r.

    język polski (PP) -  07.05.2024r. godz. 9:00 (wtorek)

    język polski (PR) -  20.05.2024r. godz. 9:00 (poniedziałek)

    matematyka (PP) -  08.05.2024r. godz. 9:00 (środa)

    matematyka (PR) -  15.05.2024r. godz. 9:00 (środa)

    język angielski (PP) -  09.05.2024r. godz. 9:00 (czwartek)

    język angielski (PR) -  13.05.2024r. godz. 9:00 (poniedziałek)

    język rosyjski (PP) -  09.05.2024r. godz. 14:00 (czwartek)

    geografia (PR) -  17.05.2024r. godz. 9:00 (piątek)

     

    EGZAMIN MATURALNY W TERMINIE GŁÓWNYM CZĘŚĆ USTNA:   

    język polski   11.05-25.05.2024r. 

    języki obce nowożytne  11.05-25.05.2024r. 

     

    EGZAMIN MATURALNY W TERMINIE DODATKOWYM:
    część pisemna  03-14.06.2024r.

    część ustna  10-12.06.2024r.
     

    EGZAMIN MATURALNY W TERMINIE POPRAWKOWYM:
    część pisemna  20.08.2024r. (wtorek)

    część ustna  21.08.2024r. (środa)