• O szkole

  • 01.09.1957 - otwarta zostaje zasadnicza Szkoła Gospodarcza w Tychach, przyłączona jako wydział do Technikum Browarniczego. Organizatorem szkoły był Leopold Foltyn, a pierwszym dyrektorem został Tomasz Klimas. Do dwóch klas pierwszych o specjalności gospodarstwo domowe, przyjęto 72 uczniów.

   Zespół pedagogiczny składał się z trzech nauczycieli pełnoetatowych oraz sześciu dochodzących. Tymi nauczycielami byli : pan Leopold Foltyn (pełniący obowiązki dyrektora szkoły), pani Stefania Wachnicka, pani Jadwiga Imiełowska, pani Irena Nowak, pan Andrzej Balcarczyk, pani mgr Helena Bis, pani Marianna Fulara, pani Alina Spychalska oraz mgr Edward Pałka. Szkoła mieściła się w budynku byłego internatu Ośrodka Szkoleniowego.

   06.1960 - szkołę opuszcza 49 pierwszych absolwentów w zawodzie kucharz.

   01.09.1961 - rozpoczyna swoją działalność Technikum Ekonomiczne, które kształci w specjalności ogólnoekonomicznej. Pierwsi absolwenci opuszczają Technikum w roku 1966 w liczbie 27. 

   01.03.1966 - dzięki ogromnemu wysiłkowi nauczycieli, młodzieży, rodziców oraz zakładu opiekuńczego przekazano szkole adoptowany budynek przy ul. Lenina 20. Obecnie jest to ulica Generała Andersa.

   01.09.1972 - decyzją Kuratorium Okręgu Szkolnego w Katowicach powołano Zespół Szkół Ekonomicznych w Tychach, w skład którego weszły następujące jednostki: Liceum Ekonomiczne, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Zasadnicza Szkoła Handlowa, Policealne Studium Zawodowe, Liceum Ekonomiczne - wydział dla pracujących.

   01.09.1976 - od macierzystej szkoły odłączono kierunek odzieżowy ZSZ wraz z warsztatami oraz kierunek gastronomiczny. Reorganizację przeprowadzono z myślą o wyprofilowaniu szkoły i poprawieniu warunków nauki i pracy.

   06.1983 - przerywa działalność Policealne Studium Zawodowe, które zostaje reaktywowane w roku 1991.

   01.09.1986 - rozpoczęcie działalności przez Liceum Administracji Państwowej (zakończenie w 1991 roku).

    

   01.09.1993 - utworzenie Liceum Handlowego gdzie można było uzyskać zawód technik handlowiec.

   06.1996 - kończy swą działalność Zasadnicza Szkoła Handlowa, którą w ciągu 37 lat ukończyło 4299 absolwentów.

   01.09.1997 - decyzją Władz Miejskich w Tychach nastąpiło połączenie dotychczas oddzielnych szkół, tj: Zespołu Szkół Ekonomicznych, Liceum Medycznego i Medycznego Studium Zawodowego w jeden Zespół Szkół Ekonomicznych i Medycznych w Tychach. 

   01.09.1999 - uruchomienie tego serwisu :)

   01.09.2002 - w związku z reformą oświaty Zespół Szkół Ekonomicznych i Medycznych w Tychach otrzymuje nową nazwę - Zespół Szkół nr 2 w Tychach. Naukę w Zespole Szkół nr 2 rozpoczynają pierwsi absolwenci nowych gimnazjów.

   31.09.2003 - ostatni dzień urzędowania wieloletniego (1990 - 2003) dyrektora Zespołu Szkół nr 2, Pana mgr Alojzego Bergera.

   22.10.2003 - nasza szkoła ma nowego dyrektora. Została nim Pani mgr Barbara Muc, dotychczasowa wicedyrektor, od 1 października pełniąca obowiązki dyrektora. Zastąpiła na tym stanowisku Pana mgr Alojzego Bergera.

   1.09.2008 - kadencja Pani Barbary Muc dobiegła końca. Nowym dyrektorem została Pani mgr Anna Chrobaczek, wicedyrektorem Pani mgr Grażyna Olkowska, a koordynatorem praktyk zawodowych Pani mgr Kornelia Pryszcz.

   1.09.2010 - rozpoczynamy naukę w nowym miejscu - w nowoczesnym wyremontowanym budynku przy ul. Elfów 9.

   1.09.2012 - w naszym Technikum został otwarty nowy ciekawy kierunek Technik Obsługi Turystycznej (TOT).

   1.09.2013 - Technikum wzbogaciło się o kolejny kierunek o nazwie Technik Organizacji Reklamy (TOR).

   1.09.2014 - kierownikiem szkolenia praktycznego w Zespole Szkół nr 2 zostaje mgr Roman Kowalkowski.

   1.09.2015 - funkcję wicedyrektora obejmuje dr inż. Krzysztof Pawełko.

   1.09.2018 - kierownikiem szkolenia praktycznego w Zespole Szkół nr 2 zostaje mgr Danuta Szucka.

   1.09.2018 - funkcję wicedyrektora obejmuje mgr Dorota Adamek,

   1.09.2023 - kierownikiem szkolenia praktycznego w Zespole Szkół nr 2 zostaje mgr Katarzyna Myszi.