• Projekt "Zdalna szkoła" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

    • Gmina Miasta Tychy realizuje projekt  pn. ,,Zdalna  Szkoła"– wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Celem projektu jest zapewnienie uczniom i nauczycielom sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalną edukację. Dofinansowanie projektu z UE: 99 900.00 PLN.

      W ramach projektu gminaotrzymała dofinansowanie z Centrum Projektów Polska Cyfrowa na zakup tabletów oraz Internetu mobilnego dla uczniów tyskich placówek. W ramach Projektu uczniowie naszej szkoły otrzymali 5 tabletów do realizacji zdalnego nauczania. Zostały zakupione 4 laptopy dla nauczycieli w ramach dotacji z Tyskich Inicjatyw Oświatowych.