• DNI WOLNE OD ZAJĘĆ:

   Zimowa przerwa świąteczna -  23.12-31.12.2023r.

   Ferie zimowe -  29.01-11.02.2024r.

   Wiosenna przerwa świąteczna -  28.03-02.04.2024r.

   Ferie letnie -  22.06-31.08.2024r.

    

   DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH:

    10-11.01.2024r. (środa, czwartek)

    02.05.2024r. (czwartek) - do odpracowania 11.05.2024r.

    07.05.2024r. (wtorek)

    08.05.2024r. (środa)

    09.05.2024r. (czwartek)

   EGZAMIN MATURALNY W TERMINIE GŁÓWNYM CZĘŚĆ PISEMNA: 07.05-24.05.2024r.

   język polski (PP) -  07.05.2024r. godz. 9:00 (wtorek)

   język polski (PR) -  20.05.2024r. godz. 9:00 (poniedziałek)

   matematyka (PP) -  08.05.2024r. godz. 9:00 (środa)

   matematyka (PR) -  15.05.2024r. godz. 9:00 (środa)

   język angielski (PP) -  09.05.2024r. godz. 9:00 (czwartek)

   język angielski (PR) -  13.05.2024r. godz. 9:00 (poniedziałek)

   język rosyjski (PP) -  09.05.2024r. godz. 14:00 (czwartek)

   geografia (PR) -  17.05.2024r. godz. 9:00 (piątek)

    

   EGZAMIN MATURALNY W TERMINIE GŁÓWNYM CZĘŚĆ USTNA:   

   język polski   11.05-25.05.2024r. 

   języki obce nowożytne  11.05-25.05.2024r. 

    

   EGZAMIN MATURALNY W TERMINIE DODATKOWYM:
   część pisemna  03-14.06.2024r.

   część ustna  10-12.06.2024r.

   EGZAMIN MATURALNY W TERMINIE POPRAWKOWYM:
   część pisemna  20.08.2024r. (wtorek)

   część ustna  21.08.2024r. (środa)

    

   EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE:

   część pisemna:

   sesja styczeń-luty (Formuła 2019) -  10-15.01.2024r. (środa - poniedziałek)

   sesja styczeń-luty (Formuła 2019)- termin dodatkowy -  29.01.2024r. (poniedziałek)

   część praktyczna:

   sesja styczeń-luty (Formuła 2019)

   HTG.08 -  09.01.2024r. (wtorek)

   EKA.05 -  15-19.01.2024r. (poniedziałek - piątek)

   PGF.08 -  16-19.01.2024r. (wtorek - piątek)

   HAN.02 -  10-13.01.2024r. ( środa - sobota)

   sesja styczeń-luty (Formuła 2019)

   HGT.07 -  9.01.2024r. (wtorek)

   EKA.04 -  11-13.01.2024r. ( czwartek - sobota)

   HAN.01 -  9-20.01.2024r. (wtorek - sobota)

   PGF.07 -  15-18.01.2024r. (poniedziałek - czwartek)

   EKA.05 -  15-19.01.2024r. (poniedziałek - piątek)

    

   sesja styczeń-luty (Formuła 2019)- termin dodatkowy -  30.01.2024r. (wtorek)

    

    POZOSTAŁE DNI

   Rozpoczęcie roku szkolnego -  04.09.2023r.

   Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych- 26.04.2024r.

   Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych -  21.06.2024r.